Игри

Информация за страница Драгоданово

       Област Сливен е една от най-известните на територията на страната, най-вече защото осигурява относителна близост на местното население до морето. Също така градът отдавна има славата на такъв, чийто жители са във вражда с ямболското население. Това естествено е по-скоро шега в стил народен фолклор, а не реалната ситуация, но още по-хубавото е, че в областта има и доста на брой села, тоест малки населени места. Едно от тях е Драгоданово, за което могат да се дадат някои интересни факти и сведения. Югоизточната част на областта е мястото, където е разположено селото, а заедно с горския фонд, общата площ на селището се равнява на малко под 2 800 декара. Декар е мерната единица за площ, а в случая не говорим за големина на територия, която следва да се измери в квадратни километри. Село Зимница, намиращо се в пределите на ямболска област, е точката, която определя южната граница на драгодановското населено място.

       Сливен – Зимница между другото е известен жп участък, който именно преминава през южната граница на Драгоданово, следователно от пътуващия влак се открива добра гледка на местността. Едва ли всички движещи се композиции спират на гарата, още повече, че те вероятно не са само пътнически, а и товарни. Блатец и Траполково са две сравнително близо разположени села, като едното се намира само на два, а другото – на три километра разстояние. Що се отнася до Сливен  и Ямбол, и двата областни града също се намират близо до селото, съответно на 20 и 22 километра. За изминаване разстоянието пеша вероятно е нужно време, но ако се движим с автомобил или дори велосипед, ще го изминем сравнително бързо. Източната част на Стара планина, най-дългата такава за територията на страната, обхваща част от селото. Полите на Гребенец с още два популярни планински върха – Секирец и Стражица, са наблизо. Равнинният релеф преобладава за целия регион, като на отделни места се наблюдава лек наклон в южна посока. 1 600 метра е стойноста на средната надморска видочина, измерена за района, а ливадно – канелените и канелените горски почви най-общо характеризират почвеното разнообразие. Тъй като в селото има един православен храм на името на Иван Рилски, логично и източното православие е най-изповядваната религия.

       Крастава могила е една от ярките забележителности за село Драгоданово, като за нея се знае, че има ранен тракийски произход. Известният български археолог Диана Димитрова й отделя много време в своите проучвания, които впоследствие биват публикувани в съответните научни среди и от тях можем да научим много интересни факти за могилата. Кабалан Мукарзел е име, пряко свързано с могилата, защото точно на негово име е намерен стар амулет. Смята се, че след като е намерен по време на протеклите в района разкопки, вавилонският амулет е издаден именно от него. Дъргодан дол е първото име, с което селото е известно за страната, а източниците за наименованието датират от 1548-ма година. Местността Матей в балкана е мястото, на което е било разположено и може би от тази гледна точка е логично, че поляната във въпросната местност днес носи името Драгодановски колиби.

eXTReMe Tracker